Hartmann Kft Hivatalos STIHL szakkereskedés

Általános szerződési feltételek (ÁSZF)

új elektromos berendezések, mezőgazdasági gépek, eszközök nem jelenlévők közötti adásvételéhez

A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) a Hartmann Kft. 2141 Csömör Széchenyi út 107. (továbbiakban: Szolgáltató), és a Szolgáltató által a profigep.stihl-shop.hu weboldalon (a továbbiakban: Weboldal) keresztül nyújtott elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokat igénybe vevő Ügyfél (a továbbiakban: Ügyfél) jogait és kötelezettségeit tartalmazza. (Szolgáltató és Ügyfél a továbbiakban együttesen: Felek). Az ÁSZF minden jogügyletre és szolgáltatásra vonatkozik, amely a Weboldalon keresztül vagy részben a Weboldal igénybevételével történik, függetlenül attól, hogy annak teljesítése Magyarországról vagy külföldről, a Szolgáltató vagy közreműködője által történik.

Az ÁSZF oly módon válik az egyedi szerződés részévé, hogy a Szolgáltató a szerződéskötést megelőzően nemcsak hogy külön tájékoztatja az Ügyfelet az ÁSZF-ről, de az Ügyfél csakis az ÁSZF ismeretében és az ÁSZF-el való egyetértése esetén hozhatja létre a szerződést. Evégből az Ügyfél ajánlatát, elfogadó nyilatkozatát vagy más hasonló, a szerződés létrehozására irányuló akaratnyilatkozatát meg kell, hogy előzze, vagy azzal együtt kell, hogy járjon egy olyan művelet, amely nem mindössze az Ügyfél formális egyetértését biztosítja, de az Ügyfél felé láthatóvá, olvashatóvá is teszi az ÁSZF-et.

1. SZOLGÁLTATÓ ADATAI

 • Név: Hartmann Kft.
 • Székhely:2141 Csömör Széchenyi út 107
 • E-mail: hartmann@profigep.hu
 • Telefonszám: 0036-70-318-5271
 • Fax:
 • Cégjegyzékszám: 13-09-065246
 • Nyilvántartást vezető Cégbíróság: Budapest Környéki Törvényszék
 • Adószám: 10740958-2-13
 • Bankszámlaszám: 10401914-50526770-66821003

2. A SZERZŐDÉS LÉTREJÖTTE

2.1. A Szolgáltatónál történő vásárlás elektronikus úton a leadott megrendeléssel lehetséges, a jelen ÁSZF-ben meghatározott módon.

2.2. A megrendelés leadását követően a szerződés, annak teljesítéséig szabadon és következmény nélkül módosítható, illetve lemondható. Erre elektronikus levélben van lehetőség.

2.3. A Felek között az áru megvásárlásával magyar nyelven létrejött szerződés írásba foglalt szerződésnek minősül, a Szolgáltató azt iktatja, és annak létrejöttét követő 5 évig őrzi.

2.4. A szerződés nyelve magyar.

2.5. A Szolgáltató nem veti alá magát magatartási kódex rendelkezéseinek.

3. MEGRENDELÉS

3.1. A vásárolandó áruk lényeges tulajdonságait, jellemzőit a Weboldalról lehet megismerni azzal, hogy az áru részletes tényleges tulajdonságait a termékhez mellékelésre kerülő használati utasítás tartalmazza. Ha a vásárlás előtt az áruval kapcsolatban az Ügyfélnek kérdése merülne fel, a Szolgáltató az 1. pontban megadott elérhetőségein szíves rendelkezésére áll.

3.2. A vételár mindig a kiválasztott áru mellett feltüntetett összeg, amely, ha nincs külön jelölve, az általános forgalmi adót már tartalmazza. Amennyiben az árut az Ügyfél személyesen, a Szolgáltató üzlethelyiségében veszi át, a vételárhoz további költség nem társul. Ilyen esetben a vételár magában foglalja az áru személyes bemutatását és üzembe helyezését is. Az áruk vételára nem tartalmazza a kiszállítás költségét.

3.3. Az árak változtatásának jogát a Szolgáltató fenntartja azzal, hogy a módosítás a Weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. A módosítás a már megrendelt termékek vételárát kedvezőtlenül nem befolyásolja. Online bankkártyával történő fizetés kezdeményezésekor, az elektronikus fizetési értesítő kiküldése és a termék átvétele közti időszakban bekövetkezett árcsökkenés esetén nem áll módunkban pénzt visszatéríteni. Az online fizetési tranzakció biztonsági ellenőrzése minimálisan 24 órát vesz igénybe, a termék átvétele csak ezt követően lehetséges.

3.4. Amennyiben a Szolgáltató minden gondossága ellenére hibás ár kerül a Weboldal felületére, különös tekintettel a nyilvánvalóan téves, pl. a termék közismert, általánosan elfogadott vagy becsült árától jelentősen eltérő, esetleg rendszerhiba miatt megjelenő "0" Ft-os vagy "1" Ft-os árra, akkor a Szolgáltató nem köteles a terméket hibás áron szállítani, hanem felajánlhatja a helyes áron történő szállítást, amelynek ismeretében az Ügyfél elállhat vásárlási szándékától.

3.5. A megrendelést a Szolgáltató csak akkor fogadja el, ha az Ügyfél a megrendeléshez szükséges valamennyi mezőt maradéktalanul kitölti. (Ha az Ügyfél valamely mezőt hibásan vagy hiányosan tölt ki, hibaüzenetet kap a Szolgáltatótól.) A Szolgáltatót az Ügyfél által tévesen és/vagy pontatlanul megadott rendelési adatokra visszavezethető késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli.

4. AJÁNLATI KÖTÖTTSÉG, VISSZAIGAZOLÁS

4.1. Az Ügyfél által elküldött ajánlat (megrendelés) megérkezését a Szolgáltató késedelem nélkül, legkésőbb 48 órán belül visszaigazolja az Ügyfél részére, mely visszaigazoló e-mail tartalmazza az Ügyfél által a vásárlás, vagy a regisztráció során megadott adatokat (pl. számlázási és átvételi/szállítási információk), a rendelés azonosítóját, a rendelés dátumát, a megrendelt termékeket és azok mennyiségét, a termék árát és a fizetendő végösszeget. Ez a visszaigazoló email az Ügyfél ajánlatának elfogadása, mellyel a szerződés létrejön.

4.2. Az Ügyfél mentesül az ajánlati kötöttség alól, ha késedelem nélkül, vagyis 48 órán belül nem kapja meg Szolgáltatótól az elküldött rendelésére vonatkozó külön elfogadó e-mailt.

4.3. A megrendelés elektronikus úton megkötött szerződésnek minősül, amelyre a polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.), az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvényben foglaltak irányadóak. A szerződés a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014 (II.26.) Korm. rendelet hatálya alá is tartozik, ha az Ügyfél fogyasztónak minősül. Ezen jogszabályok a www.njt.hu oldalról ismerhetők meg teljes terjedelmükben.

5. ÁTVÉTEL, SZÁLLÍTÁSI ÉS FIZETÉSI FELTÉTELEK

5.1. A Szolgáltató abban a körben, ahol szállítási szolgáltatást nem vállal, az árut a saját székhelyén (üzelthelyiségében) adja át az Ügyfélnek. A Szolgáltató e-mail útján tájékoztatja az Ügyfelet, hogy az árut mikortól veheti át, nyitvatartási időben.

5.2. Az áru átvétele során a Szolgáltató részletesen bemutatja az árut az Ügyfélnek, szóban ismerteti mind a tulajdonságait, mind a felhasználás módját, mind pedig a helyes és szakszerű használat követelményeit. Mindez nem ejti el attől az Ügyfelet, hogy más alkalommal – akár a használati utasítás tanulmányozását követően – további kérdést intézzen a Szolgáltatóhoz az I. pontban megadott elérhetőségein keresztül. Ugyanakkor jelenti azt, hogy használatra kész állapotban veszi át az Ügyfél az árut, és az áru lényeg jellemzőivel tisztába került.

5.3. Személyes átvétel – melyen érteni kell a képviselő útján történő átvételt is – esetén a vételárat az Ügyfél legkésőbb az áru átvétele során köteles megfizetni. Mód van ennél korábban is teljesítenie, a Szolgáltató megrendelést elfogadó e-mailjét követően bármikor.

5.4. Az Ügyfél köteles az értesítés beérkezésétől számított 10 munkanapon belül átvenni a megrendelt árut (átvételi határidő). Az átvételkor az Ügyfélnek magával kell hoznia a személyes átvételről szóló értesítést, valamint a személyazonosságának valamint esetleges képviseleti jogának igazolására szolgáló irato(ka)t (pl: útlevél/jogosítvány). Amennyiben az Ügyfél az átvételi határidőn belül nem veszi át a dolgot, úgy a Szolgáltatónak jogában áll az átvételre ésszerű póthatáridőt meghatároznia. A póthatáridő eredménytelen letelte után a Szolgáltató fenntartja magának a jogot az adásvételi szerződéstől történő elállásra. Ebben az esetben a vétel költsége a fizetéssel azonos módon visszatérítésre kerül a vevő részére.

5.5. Abban az esetben, ha a Szolgáltató lehetővé teszi az adott áru esetében a szállítást, a megrendelt és házhoz szállítani kért árut díjmentesen házhoz szállítja saját szállítóeszközzel vagy szállítmányozó cég igénybevételével, ha az adott megrendelés bruttó értéke eléri a Weboldalon mindenkor közzétett, díjmentes szállítást biztosító összeget. A díjmentes szállítást biztosító összeget el nem érő kiszállítással megjelölt megrendelések esetén a fuvardíjat az Ügyfél viseli oly módon, hogy a fuvardíj a megrendelés összesítő képernyőn, a számlán és a visszaigazoló emailben is feltüntetésre kerül. Ha egy Ügyféltől azonos napon több megrendelés is érkezik, ezek a házhoz szállítás díja szempontjából külön kerülnek figyelembevételre és csak a díjmentes szállítást biztosító értéket meghaladó megrendelések házhoz szállítása ingyenes. Amennyiben az Ügyfél a második rendelés leadásakor jelzi és erre a Szolgáltató visszajelzése alapján még van lehetőség, a Szolgáltató összevonhatja a megrendeléseket, a már elindított csomagok utólagos összevonására azonban már nincs mód. A Szolgáltató a szállítási díj változtatásának jogát fenntartja azzal, hogy a módosítás a Weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. A módosítás a már megrendelt áruk vételárát nem befolyásolja.

5.6. A Szolgáltató hozzávetőlegesen tudja közölni a szállítási határidőket. Meghatározott órára történő kiszállítást a Szolgáltatónak nem áll módjában vállalni.

5.7. A Weboldalon megrendelt szolgáltatásokat a Szolgáltató az Ügyfélnek e-mailben küldött rendelési visszaigazolásban szereplő helyszínen teljesíti.

5.8. Az Ügyfél a következő módokon jogosult fizetni:

 • a megrendelés során megadott átvételi helyen készpénzben
 • PayPal rendszerén keresztül bankkártyával, amennyiben ez a szolgáltatás az online üzletben elérhető

6. ELÁLLÁSI JOG

Az e pontban foglaltak kizárólag a szakmája, foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személyre vonatkoznak, aki árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz, valamint az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje (a továbbiakban „Fogyasztó”). Fogyasztó jogosult a termék adásvételére irányuló szerződés esetén:

 • a terméknek,
 • több termék szolgáltatásakor az utoljára szolgáltatott terméknek,
 • több tételből vagy darabból álló termék esetén az utoljára szolgáltatott tételnek vagy darabnak,
 • ha a terméket meghatározott időszakon belül rendszeresen kell szolgáltatni, az első szolgáltatásnak, a Fogyasztó vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy általi átvételének napjától számított tizennégy (14) napon belül a szerződéstől indokolás nélkül elállni.

Fogyasztót megilleti, hogy a szerződés megkötésének a napja és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolja elállási jogát.

6.1. ELÁLLÁSI JOG GYAKORLÁSA

6.1.1. Ha a Fogyasztó elállási jogával élni kíván, elállási szándékát tartalmazó egyértelmű írásbeli nyilatkozatát köteles eljuttatni az I. pontban feltüntetett elérhetőségek igénybevételével a Szolgáltató részére, vagy személyes átvétel illetve a Szolgáltató székhelyén (üzlethelyiségében) nyitvatartási időben történő más megjelenés esetén ezen jogát szóban is gyakorolhatja, melyet a Felek jegyzőkönyvben rögzítenek. Fogyasztó határidőben gyakorolja elállási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi elállási nyilatkozatát a Szolgáltató részére.

6.1.2. Írásban történő elállás esetén azt határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha Fogyasztó az erre irányuló nyilatkozatát 14 naptári napon belül (akár a 14. naptári napon) postára adja a Szolgáltatónak.

6.1.3. Fogyasztó elállás esetén köteles a megrendelt áru(ka)t indokolatlan késedelem nélkül a Szolgáltató részére visszajuttatni. Az elállási jog gyakorlása esetén a Szolgáltató székhelyére kell eljuttatni az eredeti csomagolást megőrző árut olyan formában, amely az áru épségét szavatolja, használhatóságát, újbóli értékesíthetőségét, értékállóságát nem gátolja illetve csökkenti.

6.1.4. A termék Szolgáltató címére történő visszajuttatásának költsége Fogyasztót terheli. A Fogyasztó kérésére Szolgáltató gondoskodik a visszaszállítás megszervezéséről, azonban a Szolgáltató által megszervezett visszaszállítás költsége a Fogyasztót terheli, a Szolgáltató ez esetben az általa megszervezett visszaszállítás költségét nem vállalja át a Fogyasztótól, kizárólag segítséget nyújt abban, hogy a Fogyasztónak a visszaszállítás megszervezésével ne kelljen foglalkoznia.

6.1.5. A Szolgáltatónak az utánvéttel visszaküldött csomagot nem áll módjában átvenni. A termék visszaküldésének költségén kívül az elállás kapcsán a Fogyasztót semmilyen más költség nem terheli.

6.1.6. Ha Fogyasztó eláll a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb az áru Szolgáltató részére történő visszajuttatását követő 14 napon belül a Szolgáltató visszatéríti a Fogyasztó által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást, ideértve a fuvarozási (kiszállításért fizetett) költséget is, kivéve azokat a többletköltségeket, amelyek amiatt merültek fel, hogy Fogyasztó a Szolgáltató által felkínált, legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választott.

6.1.7. A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmaz a Szolgáltató, kivéve, ha Fogyasztó más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag Fogyasztót semmilyen többletköltség nem terheli.

6.1.8. Fogyasztó kizárólag akkor vonható felelősségre a termékben bekövetkezett értékcsökkenésért, ha az a termék jellegének, tulajdonságainak megállapításához szükséges használatot meghaladó használat miatt következett be.

7. JÓTÁLLÁS

7.1. Kötelező jótállás

7.1.1. A Szolgáltatót termékeire vonatkozóan a Ptk. és a 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet alapján jótállási kötelezettség terheli, amely azt jelenti, hogy a jótállás időtartama alatt a felelősség alól csak akkor mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba a termék nem rendeltetésszerű használatára vezethető vissza.

7.1.2. A jótállás időtartama (a jótállási idő) a tényleges teljesítéssel, tehát a terméknek az Ügyfél részére történő átadásának a napja. Tartós fogyasztási cikknek minősülnek az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX.22.) Kormányrendelet mellékletében felsorolt termékek, melyekre a jogszabály egy éves kötelező jótállási időtartalmat ír elő.

7.1.3. Nem tartozik jótállás alá a hiba, ha annak oka a termék Ügyfél részére való átadását követően lépett fel, így például, ha a hibát szakszerűtlen üzembe helyezés, rendeltetésellenes használat, a használati-kezelési útmutatóban foglaltak figyelmen kívül hagyása, - helytelen tárolás, helytelen kezelés, rongálás, elemi kár, természeti csapás okozta.

7.1.4. Jótállás keretébe tartozó hiba esetén az Ügyfél elsősorban – választása szerint – kijavítást vagy kicserélést követelhet, kivéve, ha a választott jótállási igény teljesítése lehetetlen, vagy ha az a Szolgáltatónak a másik jótállási igény teljesítésével összehasonlítva aránytalan többletköltséget eredményezne, figyelembe véve a termék hibátlan állapotban képviselt értékét, a szerződésszegés súlyát és a jótállási igény teljesítésével az Ügyfélnek okozott érdeksérelmet.

7.1.5. Ha a Szolgáltató a kijavítást vagy a kicserélést nem vállalta, e kötelezettségének megfelelő határidőn belül, a Fogyasztó érdekeit kímélve nem tud eleget tenni, vagy ha az Ügyfélnek a kijavításhoz vagy a kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt, az Ügyfél – választása szerint – a vételár arányos leszállítását igényelheti, a hibát a Szolgáltató költségére maga kijavíthatja vagy mással kijavíttathatja, vagy elállhat a szerződéstől. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.

7.1.6. Ha az Ügyfél a termék meghibásodása miatt a vásárlástól (üzembe helyezéstől) számított három munkanapon belül érvényesít csereigényt, a Szolgáltató köteles a terméket kicserélni, feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetésszerű használatot akadályozza.

7.1.7. A kijavítást vagy kicserélést – a termék tulajdonságaira és az Ügyfél által elvárható rendeltetésére figyelemmel – megfelelő határidőn belül, az Ügyfél érdekeit kímélve kell elvégezni. A Szolgáltatónak törekednie kell arra, hogy a kijavítást vagy kicserélést legfeljebb tizenöt napon belül elvégezze.

7.1.8. A kijavítás során a termékbe csak új alkatrész kerülhet beépítésre. Nem számít bele a jótállási időbe a kijavítási időnek az a része, amely alatt az Ügyfél a terméket nem tudja rendeltetésszerűen használni. A jótállási idő a terméknek vagy a termék részének kicserélése (kijavítása) esetén a kicserélt (kijavított) termékre (termékrészre), valamint a kijavítás következményeként jelentkező hiba tekintetében újból kezdődik.

7.1.9. A jótállási kötelezettség teljesítésével kapcsolatos költségek a Szolgáltatót terhelik.

7.1.10. A Szolgáltató jótállási kötelezettsége alól csak abban az esetben mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett.

7.1.11. Az Ügyfelet azonban nem illeti meg az a jog, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, egymással párhuzamosan érvényesítsen. Ezen korlátozásoktól függetlenül Ügyfelet a jótállásból fakadó jogok a 8.1 és a 8.2 pontokban meghatározott jogosultságoktól függetlenül megilletik.

7.1.12. A jótállás nem érinti az Ügyfél jogszabályból eredő – így különösen kellék- és termékszavatossági, illetve kártérítési – jogainak érvényesítését.

7.1.13. Ha a felek között jogvita alakul ki, melyet békés úton rendezni nem tudnak, az Ügyfél Békéltető testületi eljárást kezdeményezhet, a 11.2. pontban feltüntetettek alapján.

8. SZAVATOSSÁG

8.1. Kellékszavatosság

8.1.1. Az Ügyfél a Szolgáltató hibás teljesítése esetén a Szolgáltatóval szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet. Fogyasztói szerződés esetén az Ügyfél az átvétel időpontjától számított 2 éves elévülési határidő alatt érvényesítheti szavatossági igényeit, azokért a termékhibákért, amelyek a termék átadása időpontjában már léteztek. Két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait az Ügyfél érvényesíteni már nem tudja.

8.1.2. Nem fogyasztóval kötött szerződés esetén a jogosult az átvétel időpontjától számított 1 éves elévülési határidő alatt érvényesítheti szavatossági igényeit.

8.1.3. Az Ügyfél – választása szerint – kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül az Ügyfél által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a Szolgáltató számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést az Ügyfél nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a Szolgáltató költségére az Ügyfél is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.

8.1.4. Az Ügyfél a választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban köteles viselni, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a Szolgáltató adott okot.

8.1.5. Az Ügyfél köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni a Szolgáltatóval.

8.1.6. Az Ügyfél közvetlenül a Szolgáltatóval szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.

8.1.7. A szerződés teljesítésétől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha az Ügyfél igazolja, hogy a terméket a Szolgáltatótól vásárolta (számla vagy a számla másolatának bemutatásával). Ilyen esetben a Szolgáltató csak akkor mentesül a szavatosság alól, ha ezt a vélelmet megdönti, vagyis bizonyítja, hogy a termék hibája a az Ügyfél részére történő átadást követően keletkezett. Amennyiben a Szolgáltató bizonyítani tudja, hogy a hiba oka az Ügyfélnek felróható okból keletkezett, nem köteles az Ügyfél által támasztott szavatossági igénynek helyt adni. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már az Ügyfél köteles bizonyítani, hogy az általa felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

8.1.8. Ha az Ügyfél a szavatossági igényét a terméktől - a megjelölt hiba szempontjából - elkülöníthető része tekintetében érvényesíti, a szavatossági igény a termék egyéb részeire nem minősül érvényesítettnek.

8.2. Termékszavatosság

8.2.1. A termék (ingó dolog) hibája esetén a fogyasztónak minősülő Ügyfél – választása szerint – az 8.1. pontban meghatározott kellékszavatossági jogot vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.

8.2.2. Az Ügyfelet azonban nem illeti meg az a jog, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan érvényesítsen. Termékszavatossági igény eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét az Ügyfél a gyártóval szemben érvényesítheti.

8.2.3. Termékszavatossági igényként az Ügyfél kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén az Ügyfélnek kell bizonyítania.

8.2.4. Egy termék akkor minősül hibásnak, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

8.2.5. Termékszavatossági igényét az Ügyfél a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti. Az Ügyfél a hiba felfedezése után késedelem nélkül köteles a hibát a gyártóval közölni. A hiba felfedezésétől számított két hónapon belül közölt hibát késedelem nélkül közöltnek kell tekinteni. A közlés késedelméből eredő kárért a fogyasztó felelős.

8.2.6. Az Ügyfél termékszavatossági igényét az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával (Szolgáltató) szemben gyakorolhatja.

8.2.7. A Ptk. értelmében gyártónak minősül a termék előállítója és forgalmazója.

8.2.8. A gyártó, forgalmazó (Szolgáltató) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:

 • a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy
 • a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy
 • a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

8.2.9. A gyártónak, forgalmazónak (Szolgáltató) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.

9. FELELŐSSÉG

9.1. A Weboldalon található információk jóhiszeműen kerülnek felhelyezésre, azonban azok kizárólag tájékoztató célt szolgálnak, az információk pontosságáért, teljességéért Szolgáltató nem vállal felelősséget.

9.2. Az Ügyfél a Weboldalt kizárólag a saját kockázatára használhatja, és elfogadja, hogy Szolgáltató nem vállal felelősséget a használat során felmerülő vagyoni és nem vagyoni károkért a szándékosan, súlyos gondatlansággal, vagy bűncselekménnyel okozott, továbbá az életet, testi épséget, egészséget megkárosító szerződésszegésért való felelősségen túlmenően.

9.3. Szolgáltató kizár minden felelősséget a Weboldal használói által tanúsított magatartásért. Az Ügyfél teljes mértékben és kizárólagosan felelős saját magatartásáért, Szolgáltató ilyen esetben teljes mértékben együttműködik az eljáró hatóságokkal a jogsértések felderítése végett.

9.4. A Weboldal olyan kapcsolódási pontokat (linkeket) tartalmazhatnak, amely más szolgáltatók oldalaira vezet. Ezen szolgáltatók adatvédelmi gyakorlatáért és más tevékenységéért Szolgáltató nem vállal felelősséget.

9.5. Az Ügyfelek által a Weboldal használata során esetlegesen elérhetővé tett tartalmat a Szolgáltató jogosult, de nem köteles ellenőrizni, és a közzétett tartalmak tekintetében a Szolgáltató jogosult, de nem köteles jogellenes tevékenység folytatására utaló jeleket keresni.

9.6. Az Internet globális jellege miatt az Ügyfél elfogadja, hogy a Weboldal használata során a vonatkozó nemzeti jogszabályok rendelkezéseit is figyelembe véve jár el. Amennyiben a Weboldal használatával összefüggő bármely tevékenység az Ügyfél államának joga szerint nem megengedett, a használatért kizárólag az Ügyfelet terheli a felelősség.

9.7. Amennyiben az Ügyfél a Weboldalon kifogásolható tartalmat észlel, köteles azt haladéktalanul jelezni Szolgáltatónak. Amennyiben Szolgáltató jóhiszemű eljárása során a jelzést megalapozottnak találja, jogosult az információ haladéktalan törlésére vagy annak módosítására.

10. SZERZŐI JOGOK

10.1. A Weboldal szerzői jogvédelem alatt áll. Szolgáltató a szerzői jogi jogosultja vagy a feljogosított felhasználója a Weboldalon, valamint a Weboldalon keresztül elérhető szolgáltatások nyújtása során megjelenített valamennyi tartalomnak: bármely szerzői műnek, illetve más szellemi alkotásnak (ideértve többek közt valamennyi grafikát és egyéb anyagokat, a Weboldal felületének elrendezését, szerkesztését, a használt szoftveres és egyéb megoldásokat, ötletet, megvalósítást).

10.2. A Weboldal tartalmának valamint egyes részeinek fizikai vagy más adathordozóra mentése vagy kinyomtatása magáncélú felhasználás céljából vagy a Szolgáltató előzetes írásbeli hozzájárulása esetén engedélyezett. A magáncélú felhasználáson túli felhasználás – például adatbázisban történő tárolás, továbbadás, közzé- vagy letölthetővé tétel, kereskedelmi forgalomba hozatal – kizárólag a Szolgáltató előzetes írásbeli engedélyével lehetséges.

11. JOGÉRVÉNYESÍTÉSI LEHETŐSÉGEK

11.1. Panaszügyintézés

Az Ügyfél a termékkel vagy a Szolgáltató tevékenységével kapcsolatos fogyasztói kifogásait a Szolgáltató I. pontban írt elérhetőségein terjesztheti elő:

A szóbeli panaszt (üzletben) a Szolgáltató azonnal kivizsgálja, és szükség szerint orvosolja, amennyiben a panasz jellege ezt megengedi. Ha az Ügyfél a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, akkor a Szolgáltató a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul jegyzőkönyvet vesz fel, és annak egy másolati példányát

 • személyesen közölt szóbeli panasz esetén helyben azt az Ügyfélnek átadja,
 • telefonon közölt szóbeli panasz esetén azt az Ügyfélnek legkésőbb az írásbeli panaszról szóló részben meghatározott érdemi válasszal egyidejűleg megküldi, és a továbbiakban az írásbeli panaszra vonatkozóan rendelkezések szerint jár el.

A telefonon közölt szóbeli panaszt a Szolgáltató kötelezően egyedi azonosítószámmal látja el, ami a panasz visszakereshetőségét segíti. Ezt a számot a Szolgáltató az Ügyféllel köteles közölni. A Szolgáltató az írásbeli panaszt a beérkezését követően harminc napon belül köteles megvizsgálni és érdemben megválaszolni továbbá intézkedni arról, hogy a válasz az Ügyfélhez eljusson. Ha a panaszt a Szolgáltató elutasítja, köteles álláspontját az elutasításra vonatkozó érdemi válaszában megindokolni.

A panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát a Szolgáltató köteles öt évig megőrizni.

11.2. Egyéb jogérvényesítési lehetőségek

Amennyiben a Szolgáltató és az Ügyfél között esetlegesen fennálló fogyasztói jogvita Szolgáltatóval való tárgyalások során nem rendeződik, az alábbi jogérvényesítési lehetőségek állnak nyitva az Ügyfél számára:

 • Bejegyzés a vásárlók könyvébe. A vásárlók könyve a Szolgáltató mindegyik üzletében elérhető. Az ide írott bejegyzésekre a Szolgáltató 30 napon belül írásban válaszol.
 • Panasztétel a területileg illetékes fogyasztóvédelmi hatóságnál (http://www.nfh.hu/). Amennyiben Ügyfél fogyasztói jogainak megsértését észleli, jogosult panasszal fordulni a lakóhelye szerint illetékes fogyasztóvédelmi hatósághoz. A panasz elbírálását követően a hatóság dönt a fogyasztóvédelmi eljárás lefolytatásáról.
 • Békéltető testület. A termékek minőségével, biztonságosságával és a termékfelelősségi szabályok alkalmazásával, valamint a szerződés megkötésével és teljesítésével kapcsolatos fogyasztói jogvita bíróságon kívüli, békés rendezése céljából az Ügyfél eljárást kezdeményezhet a Szolgáltató székhelye szerint illetékes szakmai kamara mellett működő békéltető testületnél (http://www.bekeltetes.hu/index.php?id=testuletek). Békéltető Testületre vonatkozó szabályok alkalmazásában fogyasztónak minősül a külön törvény szerinti civil szervezet, egyház, társasház, lakásszövetkezet, mikro-, kis- és középvállalkozás is, aki árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz, vagy az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje.
 • Bírósági eljárás. Ügyfél jogosult a fogyasztói jogvitából származó követelésének bíróság előtti érvényesítésére polgári eljárás keretében a Ptk., valamint a Polgári Perrendtartásról szóló 1952. évi III. rendelkezései szerint.

12. EGYÉB RENDELKEZÉSEK

12.1. A Weboldalon való vásárlás feltételezi az Ügyfél részéről az Internet technikai és műszaki korlátainak ismeretét és a technológiával együtt járó hibalehetőségek elfogadását.

12.2. Az Ügyfél személyes vásárlás során a Szolgáltatónál, online megrendelés során a rendelés megjegyzés rovatában jelezheti, hogy élni kíván a 197/2014. (VIII. 1.), az elektromos és elektronikus berendezésekkel kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenységet szabályozó kormányrendelet által biztosított használt termék leadási jogával. A Szolgáltató a jogszabály által meghatározott mértékű kedvezményt, a vásárolt azonos típusú termék árából a használt eszköz leadását követően írja jóvá.

12.3. A Szolgáltató bármikor jogosult jelen ÁSZF feltételeit egyoldalúan módosítani.

Közösségi adószám
HU10740958
 • Cégnév: Hartmann Kft
 • Székhely:2141 Csömör Széchenyi út 107
 • E-mail: hartmann@profigep.hu
 • Telefonszám: 0036-70-318-5271
 • Fax:
 • Cégjegyzékszám: 13-09-065246
 • Nyilvántartást vezető Cégbíróság: Budapest Környéki Törvényszék
 • Adószám: 10740958-2-13
 • Bankszámlaszám: 10401914-50526770-66821003

Köszönjük termékeink és weboldalunk iránti érdeklődését! A privátszféra védelme számunkra nagyon fontos. Az alábbiakban az adatkezeléssel kapcsolatos részletes információk olvashatók.

Személyes adatok gyűjtése, feldolgozása és használata

Az online szolgáltatások során felmerülő személyes adatokat az aktuális előírásoknak megfelelően bizalmasan kezeljük és kizárólag a szerződés teljesítéséhez, valamint az üzleti érdekek szempontjából a vásárlók tanácsadásához és az igények szerinti termékkínálat kialakításához gyűjtjük és használjuk. A megrendelési folyamat során az Ön által megadott adatokat az Ön külön engedélye nélkül kizárólag a megrendelés lebonyolítására és teljesítésére használjuk. Amennyiben Ön az adatai további felhasználását nem engedélyezte, úgy azokat a szerződés teljesítését és a teljes vételár megfizetését követően zároljuk és az adó- és kereskedelmi jogi előírásoknak megfelelő határidők után töröljük.

Cookie-k használata

A weboldalunkon található bizonyos funkciók használatához úgy nevezett cookie-kat használunk. Ezek rövid szövegfájlok, melyek a felhasználó gépén mentésre kerülnek. Néhány általunk használt cookie a böngésző bezárása után törlődik, néhány cookie az Ön gépén mentve marad, ezzel a böngésző az oldal legközelebbi felkeresésekor felismeri a felhasználót. A böngésző beállításaiban a cookie-k használatának engedélyezésénél eldöntheti, hogy a cookie tárolását engedélyezi vagy a használatot minden egyes alkalommal megerősíti, esetleg a tárolást teljesen letiltja. A használat tiltása esetén az oldalunkon található néhány funkció csak korlátozottan használható.

Felhasználói jogok

A személyes adatok felhasználásával kapcsolatos beleegyezés bármikor visszavonható. Ebben az esetben mindent megteszünk annak érdekében, hogy kérésének eleget tegyünk, és adatait mihamarabb töröljük. Önnek jogában áll a rendszerünkben található adatairól ingyenesen felvilágosítást kérni, valamint bármikor kérheti személyes adatainak törvényi előírások keretein belüli helyesbítését, zároltatását, illetve törlését is.

Jelen adatvédelmi előírások módosításai

Az internet állandó fejlődése miatt adatvédelmi előírásainkat is folyamatosan módosítjuk. A változtatásokat ezen az oldalon tesszük közzé, ezért javasoljuk jelen oldal rendszeres felkeresését, hogy mindig aktuális információi legyenek az adatvédelmi előírásokról.

Google Analytics weboldal statisztika

A weboldal a Google Analytics-et, a Google Inc. („Google”) statisztikai programját használja. A Google Analytics úgy nevezett cookie-kat, azaz szövegfájlokat használ, amelyek a felhasználó gépén rögzülnek és lehetővé teszik a weboldal használatának elemzését. A cookie-k által a weboldal használatával kapcsolatban begyűjtött információk a Google amerikai egyesült államokbeli szerverén rögzülnek.

Amennyiben ezen a weboldalon az IP cím elrejtését aktiválta, úgy a Google az Európai Unió tagállamaiban vagy az Európai Gazdasági Közösség tagállamaiban az IP címet lerövidíti. Csak kivételes esetekben küldi a Google a teljes IP címet az amerikai egyesül államokbeli szerverére, és rövidíti le azt. Az IP cím elrejtése ezen a weboldalon aktív. Az oldal üzemeltetője megbízásából a Google ezeket az információkat a weboldal használatának kiértékeléséhez, a weboldal aktivitásával kapcsolatos riportok készítéséhez és további, az internet és a weboldal használatával kapcsolatos szolgáltatásokhoz használja fel.

A Google Analytics keretein belül az Ön böngészője által küldött IP cím a Google más adataival nem kerül összevonásra. A sütik mentését a böngészője beállításaiban megakadályozhatja; ebben az esetben azonban a weboldal néhány funkciója nem használható.

A cookie által begyűjtött, a weboldal használatával kapcsolatos adatok (az Ön IP címét is beleértve) továbbítását a Google szerverére és az adatok feldolgozását megakadályozhatja, ha az alábbi linken elérhető böngésző plugint letölti és installálja: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en

A webstatisztika adatainak átadása

A Google Analytics webanalitikai oldal segítségével begyűjtött adatokat az ANDREAS Stihl AG und Co. KG és az Andreas STIHL Kft. ennek weboldalnak az optimalizálására és javítására használja fel.

Az alábbi linkre kattintva a böngésző plugin letöltésével és installálásával megakadályozhatja a sütik által begyűjtött és az Ön weboldal használati szokásaival kapcsolatos adatok felhasználását és ezen adatok az Andreas Stihl AG und Co. KG általi kielemzését: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en

Így a Google Analytics segítségével végzett üzemeltetői elemzés automatikusan leáll.

Közösségi média és közösségi pluginok Közösségi oldalainkon is (Facebook, LinkedIn, YouTube, Google+) teljes körű személyes támogatást kínálunk Önnek. Amennyiben a közösségi médián keresztül érkezik hozzánk egy ajánlatkérés, úgy azt mi az illetékes részlegnek továbbítjuk. Az adatokat kizárólag az ajánlatkérés megválaszolásához használjuk fel, harmadik félnek nem adjuk ki.

A közösségi médián keresztül történő kapcsolatfelvételhez Önnek be kell regisztrálnia a szolgáltatások oldalán. Az adott szolgáltató begyűjtheti, elmentheti és használhatja az Ön személyes adatait. Ezeknek az adatoknak a gyűjtésére és felhasználására nincs befolyásunk.

Az internetoldalunkon olyan közösségi pluginokat is használunk, mint pl.

Facebook „Megosztás“ gomb Google Plus „+1″-gomb „twitter“ - gomb

Ezek amerikai egyesült államokbeli vállalatok:

Facebook Inc. (1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA) Google Inc., (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA) Twitter. Inc., (1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA)

Ha az internetes megjelenéseink egyik ilyen plugint tartalmazó weboldalát felkeresi, a böngészője direkt kapcsolatot fog felépíteni az adott cég szerverével. A plugin tartalma innen átkerül az Ön böngészőjébe és beépül a weboldalba. Tehát nincs ráhatásunk az adatok terjedelmére, amelyeket az adott cégek a plugin segítségével begyűjtenek. Az információink tehát a jelenlegi tudásunk szerint:

A pluginokon keresztül az adott cégek begyűjtik azt az információt, hogy Ön az internetes megjelenésünk egyik oldalát felkereste. Amennyiben a fent említett cégek oldalára belépett, úgy az oldal felkeresését az ottani személyes fiókjához hozzárendelheti. A plugin használatával az adott cég az információkat begyűjti és lementi. Úgyis lehetőség van az Ön IP-címének átadására és mentésre, ha Ön a fent említett cégeknél nem rendelkezik saját fiókkal.

Nem kizárható, hogy a fent említett cégek az internetes megjelenéseink felkeresésekor az IP-címet és a felkeresett URL-t begyűjtik, annak ellenére, hogy a látogató nem kattintott rá a pluginra és ezeknél a cégeknél nem rendelkezik saját fiókkal. Az internetoldalunk felkeresése tehát ezen cégek által lekövethető.

A fent említett cégek adatgyűjtésének céljával és mértékével, valamint az adatok további felhasználásával, továbbá a privátszféra védelmével kapcsolatos jogi előírásokkal és beállítási lehetőségekkel kapcsolatban az alábbi linkeken olvashat:

Facebook: http://www.facebook.com/policy.php

Google: http://www.google.com/intl/de/privacy/privacy-policy.html

Twitter: https://twitter.com/privacy

Amennyiben Ön a fent említett cégeknél felhasználói fiókkal rendelkezik, és nem szeretné, hogy ezek a mi internetes megjelenésünkön keresztül adatokat gyűjtsenek be Önről, úgy Önnek a mi oldalunk felkeresése előtt ezekről az oldalakról ki kell jelentkeznie.

Személyes adatok továbbítása

Személyes adatait abban az esetben továbbítjuk a megbízott szállítási cégnek, ha ez az áruszállításhoz elengedhetetlen. A fizetés lebonyolításához a fizetéssel kapcsolatos adatokat továbbítjuk a fizetés lebonyolításával megbízott vállalatnak és/vagy hitelintézetnek.

A fizetés a PayPal (PayPal (Europe) S.à r.l. & Cie, S.C.A., 5. Etage, 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg) online fizetési szolgáltatón keresztül történik. A PayPal (Europe) S.à r.l. & Cie, S.C.A adatvédelmi előírásai a PayPal weboldalán, a www.paypal.hu oldalon találhatók. A fizetés lebonyolításához az alábbi adatokat továbbítjuk a PayPal részére: megvásárolt termék és a teljes vételár.

Adatvédelem

A megrendelés során a személyes adatok az interneten keresztül tikosítva kerülnek továbbításra. Weboldalunkat és egyéb rendszerinket ismert műszaki és szervezeti intézkedésekkel biztosítjuk az illetéktelenek által okozott károkozás, módosítás és adatfeldolgozás ellen, a teljes védelem garantálása nélkül. A személyes fiókjába kizárólag a jelszavának megadásával léphet be. A belépési adatait kezelje mindig bizalmasan, valamint a weboldalunk használata után zárja be a böngészőablakot, hogy jelszava ne kerülhessen illetéktelen kezekbe.

Kapcsolat A személyes adatok gyűjtésével, feldolgozásával és használatával kapcsolatos kérdések esetén, valamint az adatok módosítása, zárolása vagy törlése iránti igényével az impresszumban szereplő elérhetőségeken tudja velünk felvenni a kapcsolatot.

Mik azok a „cookie”-k?

A cookie-k apró szövegfájlok, melyek az Ön számítógépén a különböző weboldalak felkeresése közben rögzülnek és előre meghatározott ideig tárolásra kerülnek. A weboldalak felkeresésekor a cookie-k lehetővé teszik, hogy a rendszer minden egyes következő látogatásnál „emlékezzen” Önre, illetve arra, hogyan is használta az oldalt. Ezek segítségével tudjuk nyomon követni, hogy mit tartalmaz az Ön kosara, ez segíti felismerni az oldalunkra visszatérő látogatókat.
A STIHL termékek vásárlásához a cookie-k használatát engedélyezni kell. Aktiválás nélkül a weboldal megtekinthető lesz, de az űrlapok kitöltése, valamint a termékek megvásárlása nem lehetséges. Fontos kiemelni, hogy a cookie-k nem ártalmasak sem a számítógép, sem a biztonság szempontjából. Az általunk használt cookie-k beazonosítható adatokat (mint pl. hitelkártya információk) nem mentenek el. A fenti információkkal szeretnénk hangsúlyozni, hogy weboldalunk látogatása nem veszélyezteti a privátszféra védelmét, és teljes mértékben megfelel az ezzel kapcsolatos jogi előírásoknak. További információk ezzel kapcsolatban az Adatvédelmi Szabályzatban és az ÁSZF-ben olvashatók.

További információk a cookie-król

Amennyiben szeretne még többet megtudni a cookie-król, kérjük, keresse fel az alábbi oldalt: aboutcookies.org

A cookie-k kezelése

A STIHL termékek vásárlásához a cookie-k használatát engedélyezni kell. Aktiválás nélkül a weboldal megtekinthető lesz, de az űrlapok kitöltése és a termékek megvásárlása nem lehetséges. A cookie-k kezeléséről további információk az alábbi linkeken olvashatók: -Internet Explorer:
http://windows.microsoft.com/hu-HU/windows-vista/block-or-allow-cookies
-Google Chrome:
https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=hu-HU
-Mozilla Firefox:
https://support.mozilla.org/hu-HU/kb/enable-and-disable-cookies-website-preferences

-Safari:
http://support.apple.com/kb/HT1677?viewlocale=hu-HU
Más típusú böngésző használata esetén kérjük olvassa el az adott alkalmazás leírását vagy online súgóját.

Az általunk használt cookie-k

A cookie-k használatával kapcsolatos szabályaink:

Az alábbi listában olvashatók az általunk elsődlegesen használt cookie-kkal és a használatukkal kapcsolatos információk:

Cookie Cookie név Cookie használat
CookieNoticeDisplayed Cookie jelzés Ezt a cookie-t arra használjuk, hogy a cookie-val kapcsolatos szabályok elfogadása vagy átolvasása után a cookie jelzése ne jelenjen meg többet.
Cart Kosár A kosár aktuális tartalmát a vásárlóhoz rendeli.
CartTotalCookie Termékszám cookie Az Ön kosarában lévő termékek számát jelzi.
__RequestVerificationToken Biztonsági cookie Az aktuális ajánlatkérést érvényesíti, és nem engedi, hogy más felhasználó is hozzáférjen ehhez a cookie-hoz.
lco Vásárlás menete cookie Ez azonosítja a felhasználó utolsó vásárlását.

Harmadik féltől származó cookie-k

Harmadik féltől származó cookie-k beállításait nem ellenőrizzük, ezért azt javasoljuk, hogy az ezzel kapcsolatos információkról a harmadik fél weboldalán tájékozódjon. Kérjük, vegye figyelembe, hogy más weboldalakon található tartalmakért felelősséget nem vállalunk. Alább olvashatók az általunk használt harmadik féltől származó cookie-k és használatuk:

Partner név Cookie használat
AddThis Az „AddThis” a cookie-kat többféle módon, elsősorban a tartalmak közösségi oldalakon történő megosztására használja. A használatról bővebben az alábbi linkekre kattintva olvashat: http://support.addthis.com/customer/portal/questions/327365-cookie-audit
Google A Google Analytics a felhasználói viselkedés és egyéb elemzési célokra használ cookie-kat. Bővebb információ ezzel kapcsolatban az alábbi linkre kattintva olvasható: http://www.google.com/intl/us_en/policies/technologies/cookies/

A tartalmak megosztásának lehetősége

Amennyiben a tartalmakat szeretné a közösségi oldalakon megosztani, például a Facebook-on vagy a Twitter-en keresztül, úgy ezek az oldalak cookie-kat küldenek Önnek. Ezeknek a cookik-nak a beállításait mi nem ellenőrizzük, ezért azt javasoljuk, hogy az ezzel kapcsolatos információkról a harmadik fél weboldalán tájékozódjon.